Еski Cami – Dinlerin müzesi

Stara Zagora’nın tam merkezinde, „5 Ekim“ parı doğu tarafında Eski Cami binası bulunur. Bina mimari anıt,duvar sresimleri ise - ulusal öneme sanatsal anıt için ilan edilmiş. Bina kitabesine göre, caminin inşaatı 1409 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Inşaat planına göre binanın karebir namaz salonu ve kusey tarafında bir girişi var. Giriş, namaz salonu karşıda bulunan küçük bir merkez oda ve iki yan odadan ibarettir. Namaz salonu tüm bir oda ve kuzey duvarına bitişik bir galeriden ibarettir.

2001 yılında namaz salonunda yapılan arkeolojik kazı sondaj neticesinde bir ortaçağ Hıristiyan kilisesinin temellerini bulunmuştur.  Kilise XI yüzyılın – ikinci yarısında – XII yüzyılın başında inşa edilmiştir. Muhtemelen XV  yüzyılın başında, caminin inşa edilmesi başlamadan önce yıkılmıştır.

Kilisenin zemin altında Augusta Traiana güney nekropolünden antik bir mezar keşfedildi. Yapılan arkeolojik çalışmalara göre ortaçağ kilisesinden önce bu yerde Trakya kutsal yeri varmış. Bunun için Bulgaristan Kültür Bakanlığı burada ülkede ilk Dinlerin müzesi oluşturup 16.09.2011 tarihinde resmen açıldı. Müzede, binlerce yıl boyunca bu yerde var olan tüm dinlerin unutulmaz simgeleri gösterilmiştir.

Kılavuz:  Stara Zagora Park Otelinden „Han Asparuh“ sokağında batı tarafına gidiyorsunuz, „Ruski“ caddesine güney tarfına sapın, Müze binası ilk ışıklardan yaklaşık olarak 300 metre ileride, Ticaret merkezin /Universalen magazin/ doğü tarafında yer almaktadır.