Bulgar Stonehenge: Buzovgrad köyü yakındaki Megalit

Her yaz, yaz gündönümü – 21 Haziran gününde, güneş batarken, ışıkları Ana Tanrıça kapıdan sokuyor. Bu inanılmaz taş Megalit Kazanlık etrafındaki Buzovgrad köyü yakında bulunur. Aynı olay kış gündönümü günde - 21 Aralık da olur

Ünlü doğal fenomen ile benzerlik yüzünden Megaliti „Bulgar Stonehenge“ denir. M.Ö. III yuzyılda burada Trak tapınağı varmış. Bazı araştırmacılara göre, rahipler Ana Tanrıça onuruna dini ritüeller gerçekleştiriyorlarmış, çünkü oğlu Güneş onlara hayatını bağışlamıştır. Başkalarına göre ise, Trakyalılar Megaliti astronomik bir araç olarak kullanarak, yılda iki kez astronomik zamanı ayarlıyorlarmiş. Diğer efsanelere göre antik çağlardan beri Trakyalılar burası öbür dünyaya geçidi olarak kabul ediyorlarmış ve saygı gösteriyorlarmış.

Onlarca efsaneler yüzünden her yıl ilkbahar ve sonbahar ekinoks gününde burada doğal olayların yüzlerce hayranları toplanır. Trakya ritüelleri canlandırılıyorlar. Ana Tanrıça kapısı 572 metre deniz saviyesinde, Sredna gora kuzey yamaçlarında yer almaktadır. Buzovgraddan Megalite kadar güzel eko patikadan yaklaşık 40 dakika yaya yürüyüş var.

Kılavuz: „Stara Zagora“ Park Otelinden Kazanlık tarafına yola çıkıyorsunuz. 8 km ilerideki kavşakta Yagoda köyüne dönüyorsunuz, sonra sola dönüş yapıyorsunuz ve batıya devam ediyorsunuz. Yol Tunca nehri boyunca yer alan üç pitoresk köylerden geçer ve Buzovgrad’a ulaşıyorsunuz. Megalit’e giden eko patika yol işaretleri yardımı ile kolaca bulacaksınız.