ВИП зала Дионис

Vip zala Dionis

VIP-зала „Дионис” е ситуирана на нивото на детски кът, под ресторант „Орфеида”. Разполага със 7 места и е удобна за провеждане на разговори в тесен кръг, фирмени съвещания, отбелязване на лични празници и семейни тържества.