Зала-Ресторант „ОРФЕИДА”

Името на ресторант „Орфеида” е свързано със съществувалите през античността гностични общества от последователи на тракийския духовен първолечител Орфей. Лечебните сеанси на този първожрец чрез изтръгнати от лирата звуци са без аналог в древността. Този синхронизатор на енергиите в човека и природата, на светлината и сянката, действително е правил чудеса, които едва сега, с новите технологии, могат да бъдат разгадани. Тук трите нива на орфическото посвещение са съчетани с подходящи витражни символи и художественото пано „Орфей и звездите”.
Амфитеатралният интериор припокрива с оформлението си орфическата доктрина за живота. Според нея всяка личност е част от цялото, но в същото време притежава способността и волята да се обособи и отдели. С тези си качества ресторантската зала „Орфеида” се превръща в подходящо място за групови и индивидуални срещи, юбилейни и сватбени тържества. За тях орфичните и съвременни обреди, съчетани с древна и съвременна кухня, както и интонационните изненади и песнопения, са гаранция за стимулиране на импулсите за съзидание и творчество, а те, както е известно, утвърждават радостта от живота.