Тронният Зевс от Стара Загора

Творбата е изпълнена от скулптора Гроздан Грозев. Тя е разположена в централното фоайе на Парк-Хотел „Стара Загора".
В древната митология от Балканите за първи път образът на НЕБЕСНИЯ БОГ ЗЕВС се появява през каменно-медната епоха, т.е. 5000 години преди Христа. Впоследствие БОГЪТ САМОДЪРЖЕЦ е възприет от елините, появили се през края на ІІ хилядолетие преди Христа. Оттогава са и многото артефакти, които представят ЗЕВС, ВЪЗСЕДНАЛ ВЛАДЕТЕЛСКИ ТРОН, държащ в лявата си ръка СНОП ОТ МЪЛНИИ.
Торсът на ЗЕВС-ГРЪМОВЕРЖЕЦА от Стара Загора е от това време! А отчупените глава и крайници са свидетелство за тогавашното варварско присъствие. Репликата на обезглавения Зевс от Стара Загора ни връща в превратните времена отпреди две хилядолетия.