Най-богатата праисторическа находка в Европа: Карановската могила

Върху повече от 25 дка край сливенското село Караново се простира най-голямата селищна могила в цяла Европа. Под повърхността й са запазени 7 културни пласта, което я прави археологически обект от световно значение.
Карановската могила е най-яркото доказателство, че на територията на нашите земи се е развила най-блестящата от европейските праисторически цивилизации. Разкопките и културните напластявания показват обитаване на могилата около 4 хилядолетия. Днес Карановска хронологическа система служи за еталон при синхронизацията на европейските праисторически култури. Решават се и редица въпроси, свързани с периодизацията през новокаменната, каменомедната и бронзовата епоха.
В началото на века в могилата е открита най-голямата европейска къща от ранната бронзова епоха (3000 г. пр. Хр.). Тя има три помещения с обща площ 216 кв.м. Надписът върху открития печат в Карановската могила се явява най-старата писменост в Европа.
През 2008 г. тук е открита гробница от I век с пищно погребение на представител на одриската тракийска аристокрация. В пръстта се появи запазена във времето тракийска колесница, украсена със сребърни и златни орнаменти. Находките в могилата дават шанс да се проучи и цялостния погребален ритуал на траките. На терена са представени реплики на 72 артефакти.

Пътеводител: От парк-хотел „Стара Загора” потегляте на юг по ул. „Иван Вазов”, за да стигнете до източния изход на града в посока Бургас. След около 20 километра е отбивката за село Караново. Карановската могила се намира непосредствено след селото.