Тракийски символи

Парк-Хотел „Стара Загора” – пазител на тракийската култура

Представените в Парк-Хотел „СТАРА ЗАГОРА” знаци, символи, стенописи и витражи, пластики и художествени пана са посветени на малко познатата в света тракийска култура. Зад нейното най-ново преоткриване стоят усилията на изследователски екип от общество „ЗИЕЗИ КАНАЗ”.

Виж още

Знакът на Парк-Хотел „СТАРА ЗАГОРА”

Запазеният знак на Парк-Хотел „Стара Загора” е получен чрез свещения ключ-модул, по който Константин-Кирил Философ подрежда знаковите буквени системи в Глаголицата и Кирилицата. Знакът има латински и кирилски вариант с почти еднакъв силует, следващ буквените образи „Z” и „З”.

Виж още

Стенопис „Тракийски ритуал на Посвещението, чрез освещаване на Хляб, Вода и Вино

Една от важните орфически практики е свързана с ритуала на Освещаването на Хляба, Водата и Виното. На нея е посветен стенописът в главното фоайе на Парк-Хотел „Стара Загора”. Вече е доказана значимата структурна промяна и свойства на тези подбрани продукти, след като бъде извършен този орфичен ритуал.

Виж още

Зала-Ресторант „ОРФЕИДА”

Името на ресторант „Орфеида” е свързано със съществувалите през античността гностични общества от последователи на тракийския духовен първолечител Орфей. Лечебните сеанси на този първожрец чрез изтръгнати от лирата звуци са без аналог в древността.

Виж още

Пано „Орфей и звездите”

С влизането си в ресторант „Орфеида” оставаме впечатлени от голямото кръгло пано „Орфей и звездите”. То е точна реплика на най-известния образ на певеца-лечител от Тракия. Този вдъхновен образ на Орфей майсторски е изваян върху антична ваза от V в. пр.Хр.

Виж още

Витражите в зала-ресторант „Орфеида”

На третото най-горно ниво на представителната зала „Орфеида” са поставени 11 витража. Всеки един от тях представлява своеобразна олтарна ниша, въздействаща сама за себе си, но и е в стилно единство с останалите.

Виж още

Реплика на стенописа на Рафаело "Платон и Аристотел", автор Михаил Саздов

Репликата на известния стенопис на Рафаело, посветен на теософа Платон и философа Аристотел съдържа редица умишлени промени, направени от нейния автор - българският художник Михаил Саздов. Картината украсява 13-местната конферентна зала „Рафаело" в Парк-Хотел „Стара Загора".

Виж още

Реплика „Тайната вечеря", автор Михаил Саздов

Върху двете срещуположни стени в 13-местната конферентна зала „Леонардо" са представени копие и реплика на прочутата картина на Леонардо да Винчи „Тайната вечеря". Автор на репликата е известният български художник Михаил Саздов. В нея са добавени интересни детайли, свързани с тракийското и българското културно наследство.

Виж още

Българската Джоконда избра за свой дом Парк-Хотел "Стара Загора"

Известният български художник Михаил Саздов представя в Парк-Хотел "Стара Загора" първата българска реплика на картината на Леонардо да Винчи „Мона Лиза". Прочутият портрет е изобразен на фона на Белоградчишките скали, Каменната сватба, Мегалита край Бузовград и други забележителности от България.

Виж още

Тронният Зевс от Стара Загора

Творбата е изпълнена от скулптора Гроздан Грозев. Тя е разположена в централното фоайе на Парк-Хотел „Стара Загора".

Виж още

Тракийски наименования в Парк-Хотел „Стара Загора"

Обвързаността на Парк-Хотел „Стара Загора" с тракийското културно-историческо наследство проличава и в имената на отделните части от комплекса. Тази връзка особено ясно личи в имената, които носят отделните части на комплекса.

Виж още